Ruszyła rekrutacja do III edycji projektu „Śląskie- Inwestujemy w talenty”. Uzdolniona młodzież z naszego województwa ma szansę otrzymać stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem inicjatywy jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe wypłacane co miesiąc podczas trwania całego roku szkolnego. Projekt finansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).

Aby otrzymać stypendium uczniowie muszą spełniać kryteria obowiązkowe, do których należą: uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, stały adres zamieszkania na terenie województwa śląskiego, osiągnięcie wymaganych wyników z testu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego, wysoka średnia z poprzedniego roku szkolnego oraz niepobierania innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce o łącznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej kwotę 1180 zł. Dodatkowe punkty otrzymają laureaci lub finaliści olimpiad i turniejów oraz młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nabór rozpoczął się 25 września i potrwa do 27 października bieżącego roku. Szczegóły pod LINKIEM.

Info. pras.

Na skróty

O nas

Twitter

ⓒ2017 vifi.pl / Projekt i wykonanie: Marcin Bujok