Wczoraj w cieszyńskiej komendzie odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 17”. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W osiemdziesięciu dwóch jednostkach policji na terenie całego kraju odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-17. Całość koordynował Główny Sztab Policji KGP. W województwie śląskim mobilizacja kadr policyjnych odbyła się pięciu jednostkach Policji, w tym także w Cieszynie. W ramach ćwiczenia żołnierze rezerwy otrzymali listem poleconym wezwania od właściwych względem miejsca swojego zameldowania Wojskowych Komendantów Uzupełnień na minimum 14 dni przed planowanym terminem ćwiczeń. W cieszyńskiej komendzie stawiło się łącznie 19 osób.

W ramach przebiegu ćwiczeń osoby, które stawiły się wezwanie zostały poddane procesowi ewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostały im wydane kompletne umundurowanie ćwiczebne, identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych. Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego, będące na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Łącznie w zapewnieniu prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia uczestniczyło 15 policjantów i 3 pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz dwóch policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie.

To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Ćwiczenie było przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji. Miało na celu praktyczne sprawdzenie gotowości do działania w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, które stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Odbywały się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). Łącznie w kraju uczestniczyło w nich 1640 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa.Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej.  Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

źródło – KPP w Cieszynie

Na skróty

O nas

Twitter

ⓒ2017 vifi.pl / Projekt i wykonanie: Marcin Bujok