25 września w teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku. Na uroczystość przybyli między innymi: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Burmistrz Miasta Ryszard Macura, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriel Staszkiewicz, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dr hab. Krzysztof Bąk, dr hab. Andrzej Kasperek, przedstawiciele Cieszyńskiej Rady Seniorów, przedstawiciele Zamku, Domu Narodowego, policji, straży miejskiej oraz pogotowia ratunkowego. Wydarzenie otworzył występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego, który wykonał pieśni „Gaudeamus igitur” oraz regionalny utwór „Listeczku Dębowy”.

Słowo wstępu należało do burmistrza, który nie ukrywał uznania oraz podziwu dla studentów. „Podziwiam waszą otwartość na świat, waszą chęć poznawania tego, co się dzieje. Życzę Wam, aby nowy rok akademicki, który rozpoczynacie, był również pełen niespodzianek. Aby wasze podróże poznawcze, czy to w sali wykładowej, czy w sali koncertowej, czy podczas wycieczek, które licznie organizuje Uniwersytet III Wieku, zawsze sprawiały wam wiele przyjemności i były kontynuacją tej przygody poznawczej.”

Natomiast doktor Kasperek podkreślił, jak ważne są więzi społeczne, które tworzą członkowie UTW. „Żyjemy w czasach braku zaufania, a stowarzyszenia to jeden z takich rodzajów bytów społecznych, które zasypują tę naszą nieufność. Tego państwu życzę. Nie tylko piątek w indeksach, nie tylko radości ze studiowania, poszukiwania wewnętrznego spokoju – jak pisał Konfucjusz, wiedza daje taki spokój – ale również radości z bycia razem, tworzenia więzi społecznych, tego co istotne z punktu widzenia życia społecznego.”

Przed częścią artystyczną wieczoru – koncertem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna, prof. dr hab. Ryszard Koziołek wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. „Czy dobrze się myśli literaturą”. Prelekcja oparta była na zbiorze esejów profesora, które poruszają zagadnienia związane z funkcjonowaniem literatury w języku potocznym.

Uniwersytet III Wieku w Cieszynie ma blisko 13 lat. Jest placówką oświatową przede wszystkim dla osób starszych. Aktywność uniwersytetu skupia się wokół organizowania wykładów, kursów, seminariów i konwersatoriów w cyklu semestralnym, a także lektoratów języków obcych, pracy w sekcjach i kołach zainteresowań oraz zajęć z obszaru oświaty zdrowotnej, zespołowych ćwiczeń fizycznych, rekreacji ruchowej czy też wyjazdów turystycznych. UTW działa głównie przy współpracy z ośrodkami akademickimi i domami kultury.

„Uniwersytet III Wieku to najlepsze propozycja dla osób starszych. To miejsce na rozwijanie wszelkich umiejętności, na które wcześniej z różnych powodów nie było czasu, to możliwość korzystania z dóbr kultury, podtrzymywania kondycji fizycznej oraz poznawania naszego kraju i świata. – podsumował wiceprezes zarządu uniwersytetu Wiesław Gogol.

A.H.

fot. Michał Fielek

Na skróty

O nas

Twitter

ⓒ2017 vifi.pl / Projekt i wykonanie: Marcin Bujok