Na straży bezpieczeństwa harcerzy

fot. PSP w Cieszynie

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie systematycznie odwiedzają harcerzy wypoczywających na terenie Stanicy Obozowej „Lipowiec” w Ustroniu. Wizyty funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu odbywają się cyklicznie w chwili rozpoczęcia się kolejnych turnusów wypoczynkowych harcerzy. Mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach harcerskich – informuje PSP w Cieszynie.

Spotkania z dziećmi i z młodzieżą organizowane są w ramach ogólnopolskiego projektu „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Głównym jego celem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Podczas spotkania strażacy przeprowadzili zajęcia edukacyjne obejmujące sposób postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu – ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru. W drugiej części spotkania przeprowadzono instruktaż używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadkach zagrożenia, ponadto zaznajomiono harcerzy z pragmatyką służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Łącznie jak do tej pory we wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób. Ponadto funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie z JRG Ustroń zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym dróg dojazdowych dla ekip ratowniczych i miejsca bezpiecznego schronienia.

źródło: mat. pras. PSP w Cieszynie

Exit mobile version