Remont Stadionu Sportowego w Strumieniu

strumień

Trwa modernizacja stadionu sportowego w Strumieniu. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę istniejącego ogrodzenia oddzielającego obszar pola do rekreacji i gier od widowni, przebudowę jednorzędowej trybuny z indywidualnymi miejscami siedzącymi dla publiczności od strony wschodniej, zmianę lokalizacji ławek dla zawodników rezerwowych jak również zostaną zamontowane elementy małej architektury.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 452 547 zł

Planowane zakończenie modernizacji – połowa września 2018r.

Gmina pozyskała na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

źródło: UG Strumień

fot. Michał Fielek / ViFi

Exit mobile version