22 września z okazji Światowego Dnia bez Samochodu na cieszyńskim rynku odbyły się warsztaty promujące transport alternatywny. Wydarzenie poprowadziła Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska-Białej.

Celem tej inicjatywy jest uświadomienie mieszkańcom negatywnych skutków wynikających z używania samochodu jako środka komunikacji w przestrzeni miejskiej i nakłonienie ich do zachowań proekologicznych, związanych z korzystaniem z publicznej komunikacji zbiorowej  lub rowerów.

Samochody pełnią w naszym życiu bardzo ważną rolę, tak ważną, że w wielu przypadkach trudno jest bez nich się obejść. Komunikacja samochodowa jest wygodna, ale ma też swoje ciemne strony. Należą do nich: zanieczyszczenie środowiska spalinami zawierającymi szkodliwe dla zdrowia substancje, emisja pyłów i gazów cieplarnianych, uciążliwy hałas, a także koszty i problemy związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w przestrzeni miejskiej. Praca silnika spalinowego powoduje emisję dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu, węglowodorów, aldehydów, sadzy, pyłów i metali. Wymienione substancje są szkodliwe dla zdrowia, mogą powodować zatrucia organizmu, obrzęk płuc, zwyrodnienia mięśnia sercowego, schorzenia skóry, a część z nich ma działanie rakotwórcze. ŚDbS ma przekonać wygodnych mieszczuchów, że w przestrzeni miejskiej możliwe jest życie bez samochodu i że takie życie może być przyjemne i korzystne dla środowiska i naszego zdrowia.
Tego dnia w wielu miastach na świecie, w tym również w Cieszynie, kierowcy zwolnieni są z opłat za bilety w komunikacji miejskiej. Warunkiem skorzystania z tego udogodnienia jest posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i dowodu tożsamości.
Chociaż nasz Cieszyn nie jest wielką metropolią i uciążliwości związane z ruchem samochodów nie są tak bardzo dokuczliwe jak np. w Pekinie, Paryżu czy Nowym Jorku, dobrze byłoby zrobić wszystko, aby również u nas zminimalizować szkodliwe oddziaływanie samochodów na środowisko, w którym żyjemy.


Info.pras.

Na skróty

O nas

Twitter

ⓒ2017 vifi.pl / Projekt i wykonanie: Marcin Bujok