Podczas wakacji w szkołach przeprowadzone zostały liczne prace modernizacyjne, trwa bowiem realizacja unijnego projektu, który polega na podniesieniu jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną oraz wyposażenie szkół w pracownie zawodowe.

Jak mówi starosta Janusz Król – „W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie prace remontowe  prowadzono w 6 pracowniach, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie w 5 pracowniach, w Zespole Szkół Gastronomioczno-Hotelarskich w Wiśle w 2 pracowniach, w Zespole Szkół Technicznych w Ustroniu w 2 pracowniach, a w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach w 6 pracowniach. Wartość całego projektu wynosi blisko 7,5 mln zł .”

W I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie została wymieniona instalacja elektryczna warta 125 tys. zł. Ponad 560 tys. zł kosztowały prace związane z adaptacją pomieszczeń I piętra budynku internatu należącego do Zespołu Szkół w Cieszynie na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W ramach inwestycji przystosowano 15 pokoi mieszkalnych na I piętrze budynku, w którym mieścić się będą gabinety psychologa/pedagoga , biura administracyjne (sekretariat, księgowość, itp.), pomieszczenia socjalne, salki zajęć ruchowych oraz pomieszczenia serwera.

Ponadto w Ustroniu prowadzone trwają prace związane z przeniesieniem maszyn w hali warsztatów Zespołu Szkół Technicznych, które mają zakończyć się we wrześniu. Koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 300 tys. zł.

W okresie wakacyjnym szkoły i placówki oświatowe przy wsparciu finansowym z powiatu zrealizowały zadania remontowe także we własnym zakresie. Na ten cel przeznaczono 300 tys. złotych.

Info.pras.

Fot powiat.cieszyn.pl

Na skróty

O nas

Twitter

ⓒ2017 vifi.pl / Projekt i wykonanie: Marcin Bujok