Warsztat planistyczny

Warsztat planistyczny, który odbył się 19.03.2018 r. w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji był kolejnym etapem prowadzonych przez Miasto Cieszyn konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera.

Uczestników powitał Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. – Z wielką przyjemnością witam osoby zainteresowane tym, jak mogą wyglądać plany zagospodarowania przestrzeni w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera. Na szczęście jesteście tymi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu rzeczywistości – mówił Ryszard Macura, dziękując również Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, która zorganizowała spotkanie. Następnie prowadzący: moderatorka spotkania i konsultantka w zakresie partycypacji Sylwia Widzisz-Pronobis i mgr inż. arch. Radosław Jończak przypomnieli wnioski ze spotkania otwartego oraz wypełnionych online ankiet i przedstawili plan i sposób pracy w ramach warsztatu.

Uczestnicy warsztatów pracowali metodą World Café w trzech grupach: „Komunikacja”, „Przestrzeń publiczna” i „Forma zabudowy”. Rozmawiali o swoich oczekiwaniach związanych z przyszłym kształtem ww. terenów, problemach i możliwych rozwiązaniach. Metoda ta służy uporządkowaniu dyskusji – wymiany informacji i pomysłów oraz określeniu potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron. Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez uczestników podzielonych na grupy. Przez zmiany stolików uczestnicy mogą omówić wszystkie tematy.

Kolejnym etapem będzie opracowanie raportu podsumowującego całość przeprowadzonych konsultacji społecznych, którego publikację zaplanowano na kwiecień. Organizatorzy wydarzenia dziękują wszystkim uczestnikom warsztatu za aktywność i zaangażowanie.

Warsztat został zrealizowany w ramach programu „Przestrzeń dla partycypacji” polegającym na wsparciu gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu prac i dotychczasowych działań: www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen.

źródło: um Cieszyn

Exit mobile version