kampania przeciw samookalczeniuPowiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” 2017 zainaugurowana została 20 września w sali sesyjnej starostwa filmem edukacyjnym „Samookaleczenia”. Wicestarosta Maria Cieślar witając uczestników, dokonała oficjalnego otwarcia kampanii, podkreślając ważny cel czyli propagowanie stylu życia bez uzależnień.

W szkoleniu uczestniczyły 83 osoby, w tym radne Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej: Wiceprzewodnicząca Anna Suchanek, Czesława Hazek, Joanna Żagan, wykładowca Małgorzata Łuba oraz przedstawiciele:  służb zdrowia, sanitarnych, policji, pomocy społecznej, sądownictwa oraz edukacji, w tym liczne grono nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych naszego powiatu.

Powiatowa Kampania Profilaktyczna oprócz szkolenia tematycznego, które odbyło się 20 września, składa się także z etapu szkolnego – przygotowania scenek teatralnych z uczniami oraz finału z nagrodami 24 listopada w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie.

Pierwszy etap kampanii – szkolenie pt.: „Od depresji do autoagresji” prowadziła uznana specjalistka, psycholożka i terapeutka Małgorzata Łuba. Celem szkolenia było:

Pani Małgorzata Łuba profesjonalnie omówiła trudne aspekty tematu. Bardzo ciekawa forma przekazu, komunikatywna i poparta wieloma przykładami oraz wskazówkami praktycznymi, zachwyciła słuchaczy, co podkreślali w swych ankietkach, mówiąc o fantastycznym sposobie prowadzenia i świetnym doborze treści wykładu, a także pozytywnej energii samej prowadzącej, co tworzyło dobry klimat do bardzo trudnego tematu. Uczestnicy podkreślali także perfekcyjne przygotowanie organizacyjne spotkania, które prowadziła Barbara Kłosowska – Kierownik Biura Promocji Zdrowia.

Ważny głos w zakresie działań profilaktycznych należy do pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców i nauczycieli oraz pracowników różnych służb: medycznych, policji i sanitarnych, dlatego doceniając ich rolę w procesie promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej, zostali oni zaproszeni do udziału w kolejnych etapach kampanii.

Info.pras.

Na skróty

O nas

Twitter

ⓒ2017 vifi.pl / Projekt i wykonanie: Marcin Bujok